Grundkurs i jourkunskap

Den 28 – 29 april 2018 är det Unizons grundkurs i jourkunskap.
Länsträff

5/6 har vi länsträff här i Sollefteå