•Vilken hjälp finns att få?

Sollefteå Kvinnojour Amandas huvudsakliga uppgift är att finnas som ett stöd för den hjälpsökande kvinnan.
•Samtal

Till vår jourtelefon är du alltid välkommen att ringa om du vill prata med någon.

Är du mitt i ett destruktivt förhållande kan det vara skönt att få prata med någon som bara finns där för att lyssna.

Att prata med någon som har en objektiv syn på din livssituation, utan krav och åsikter, kan vara en trygghet.

Har du lämnat ett destruktivt förhållande är det sociala nätverket ofta väldigt litet men behovet att prata med någon väldigt stort. Vi lyssnar.

Har du en familjemedlem eller vän som lever i ett destruktivt förhållande och inte vet vad du kan göra för att hjälpa. Ring så kan vi ge stöd och tips.
•Jourboende

Sollefteå Kvinnojour Amanda har en jourlägenhet på skyddad adress. Där tar vi emot kvinnor som är i akut behov av skydd.

I lägenheten får du bo tills nytt boende är ordnat. Till lägenheten får barn, flickor och pojkar, upp till 18 år följa med.
•Samtal och besök i jourboendet

Vårt jourboende är inte bemannat dygnet runt men vi besöker dig regelbundet under din tid i jourlägenheten. Vid besöken kanske vi bara pratar, fikar, åker och handlar eller tar en promenad.
•Stöd vid kontakt med olika myndigheter

Det kan till exempel vara polis, sjukvård, individ- och familjeomsorgen, skattemyndigheten och advokat.

Den psykiska påfrestning som det innebär att leva i ett destruktivt förhållande gör att du kanske helt enkelt inte orkar att ta itu med att ringa eller besöka myndigheter. Då kan vi ringa samtalen åt dig eller finnas med som stöd.

Stöd vid besök kan till exempel vara vid en polisanmälan, sjukbesök för dokumentation av skador och rättegång.

Vill du själv ringa samtalen kan du låna vår telefon.
•Stöd vid ansökan

Det kan till exempel vara ansökan om ekonomiskt bistånd, underhållsstöd, sekretessmarkering eller flytthjälp.


•Stöd i övrig kontakt

Behovet att samtal kan vara större än vad kvinnojouren kan bistå med och då kan vi hjälpa dig i kontakten med professionell rådgivning och samtalsstöd.

Vi hjälper också till med att kontakta till exempel bostadsförmedling, arbetsförmedling och försäkringskassa