Sollefteå Kvinnojour Amanda

Är du själv utsatt och vill söka hjälp?
Tveka inte!

073 - 032 75 43

Kvinnojouren finns för dig som stödjer dig i ditt beslut och i den process som följer. Hjälp finns att få.

Vill du inte ringa så går det också bra att skicka sms eller e-mail:
kontakt@sollefteakvinnojour.se
www.sollefteakvinnojour.se

Vill du stödja kvinnojouren i dess arbete?
Medlemsavgiften är 100:- /kalenderår
Bankgiro: 404-9730
Plusgiro: 486 44 81 -9